Disclaimer

De door u verstrekte gegevens zullen door de Antwerpse Rolkar VZW, Clara Snellingsstraat 27, 2100 Deurne worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het faciliteren van het gevraagde vervoer, de facturatie en statistische verwerking van de gegevens, en dit op rechtsgrond van een wettelijke verplichting.

De u betreffende gegevens kunnen worden doorgegeven aan de hieronder opgesomde derden:
De diensten van de Vlaamse Gemeenschap, De Provinciale dienst MAV, boekhoudkantoor Q-Bus voor de verwerking van de facturen in het kader van de indiening van de belastingaangifte, andere diensten aangepast vervoer zoals gegroepeerd als gebruikers van de dispatchingsoftware Crisoft in onderhoud door Harras Network CVBA, Wetstraat 32, 2060 Antwerpen.

Gegevens worden gebruikt in het kader van:

Iedere deelnemer heeft o.a. het recht zijn/haar persoonsgegevens kosteloos te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van de groep Crisoft gebruikers. U kan hiervoor een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering of verzet richten aan Provincie Antwerpen, T.a.v. MAV Provincie Antwerpen - Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen. Telefoon: 0800 32 732. E-mail adres: mav@provincieantwerpen.be

Dit verzoek moet bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Nuttige info

Contact

DOAV De Antwerpse Rolkar vzw
Clara Snellingsstraat 27
2100 Deurne

IBAN: BE84-0011-5773-9759
BIC: GEBABEBB

Tel: 03/230.02.23
Fax: 03/218.51.08
Email: boekingen@rolkar.be
BTW nr: 0431 407 104

De Antwerpse Rolkar verhuist op 1 oktober naar het Sociaal centrum Deurne Expo aan de Clara Snellingsstraat 27 te 2100 Deurne.