Disclaimer

De door u verstrekte gegevens zullen door de Antwerpse Rolkar VZW, Clara Snellingsstraat 27, 2100 Deurne worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het faciliteren van het gevraagde vervoer, de facturatie en statistische verwerking van de gegevens, en dit op rechtsgrond van een wettelijke verplichting.

De u betreffende gegevens kunnen worden doorgegeven aan de hieronder opgesomde derden:
De diensten van de Vlaamse Gemeenschap, De Provinciale dienst MAV, boekhoudkantoor Q-Bus voor de verwerking van de facturen in het kader van de indiening van de belastingaangifte, andere diensten aangepast vervoer zoals gegroepeerd als gebruikers van de dispatchingsoftware Crisoft in onderhoud door Harras Network CVBA, Wetstraat 32, 2060 Antwerpen.

Gegevens worden gebruikt in het kader van:

Iedere deelnemer heeft o.a. het recht zijn/haar persoonsgegevens kosteloos te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van de groep Crisoft gebruikers. U kan hiervoor een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering of verzet richten aan Provincie Antwerpen, T.a.v. MAV Provincie Antwerpen - Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen. Telefoon: 0800 32 732. E-mail adres: mav@provincieantwerpen.be

Dit verzoek moet bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Nuttige info

DOAV's :

DOAV Handicar Zoersel DOAV Rolkar Rivierenland (regio Boom - Lier - Mechelen) Alle andere Diensten Aangepast Vervoer (ODAV)

Noodnummer:

Vanaf 1 juli 2021 zullen wij bereikbaar zijn op een noodnummer voor dringende situaties. Er worden GEEN boekingen aangenomen via dit nummer.

0473 96 66 29

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 06.00u tot 08.30u en van 16.30u tot 21.00u.
Zaterdag, zondag en feestdagen van 08.00u tot 21.00u.

Contact

DOAV De Antwerpse Rolkar vzw
Clara Snellingsstraat 27
2100 Deurne

IBAN: BE84-0011-5773-9759
BIC: GEBABEBB

Tel: 03/230.02.23
Fax: 03/218.51.08
Email: boekingen@rolkar.be
BTW nr: 0431 407 104

Na de sluitingen is de rolkar terug open voor boekingen. Onze dispatching is terug elke dag open, van 8:30 tot 12u en van 13 tot 16:30u
Antwerpse Rolkar behaalt label Inclusive Onderneming